Zwizek Grnolski

ul. Pawa Stalmacha 17

40-058 Katowice

tel./faks: 32 251 27 25

biuro@zg.org.pl

Biuro Zarzdu Gwnego
czynne w godz. 9.30 - 13.30

kliknij po wicej informacji

Zapraszamy do polubienia nas:)


Polecamy strony internetowe

naszych K i Bractw:

KOO BOGUCICE

KOO BRZEZINKA

KOO BYKOWINA

KOO HALEMBA

KOO PIEKARY LSKIE

KOO WENOWIEC-JZEFOWIEC

KOO TYCHY

BRACTWO GWARKW

BRACTWO OWIATOWE

BRACTWO PIELGRZYMKOWE


AktualnociO nasKoa i BractwaImprezyI wiatowy Zjazd lzakwPublikacjeVideoGalerieLinki
Strona gwna
PDF Drukuj Email
niedziela, 11 maja 2014 19:37

5 maja br. Zarzd Gwny Zwizku Grnolskiego podj uchwa okrelajc stanowisko wobec obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o mniejszociach narodowych i etnicznych oraz o jzyku regionalnym w kontekcie odrbnoci etnicznej lzakw. Za przyjciem uchway gosowao 7 czonkw Zarzdu, 2 byo przeciw, 1 si wstrzyma, a 2 nie byo obecnych na posiedzeniu w czasie gosowania. Poniej pena tre stanowiska.W sytuacji postpujcej unifikacji kultury i niwelowania odrbnoci regionalnych, lawinowo postpujcym zjawiskom


- angielszczenia jzyka w sferze Internetu i w przestrzeni ycia codziennego

- obyczajom rozluniajcym wizy rodzinne i midzypokoleniowe

- deprecjonowania wartoci tradycyjnie na lsku zakorzenionych

- stawiania spektakularnego sukcesu w miejsce wartoci


Zarzd Gwny Zwizku Grnolskiego widzi potrzeb systemowych zmian majcych na celu ocalenie i utrwalenie zachowanych jeszcze w lskiej wsplnocie elementw lskiej kultury i tosamoci.


Zwizek Grnolski jako pierwszy w Polsce wolnej od komunizmu rozpocz ruch spoeczny przywracajcy godno lskiej tosamoci, lskiej godce oraz etosowi rodziny, pracy i wiary. Deklaracja Zwizku Grnolskiego z roku 1989 mwi:


?U podstaw Zwizku Grnolskiego ley zamiar obrony wartoci kulturowych i cywilizacyjnych Grnego lska, powstaych na gruncie chrzecijaskim, jak rwnie dno do integracji spoecznoci regionu wok jego wartoci dawnych i nowych oraz do harmonijnego rozwoju zamieszkaej tu ludnoci, zapewniajcego dobro kadej osoby.[...]?


Zwizek widzi zasadniczy cel w podtrzymaniu wiadomoci mieszkacw regionu grnolskiego, i s gospodarzami swej ?maej Ojczyzny?, odpowiedzialnymi za dziedzictwo kultury, w tym take za dialekt i zwyczaje, za bogactwa przyrody krajobrazu tej ziemi; za swoj tosamo, ktra mimo wszelkich przeszkd i niszczycielskich tendencji, zwaszcza w ubiegym pwieczu, nie moe zanikn, lecz winna si nadal rozwija, utrwala i wzbogaca swymi wartociami skarbnic kultury narodowej i europejskiej.


W cigu 25 lat dokonano wiele dla dowartociowania mowy lskiej i osb posugujcych si t mow, dokonano wiele w zakresie edukacji regionalnej. W szkoach i przedszkolach organizuje si rozliczne konkursy gwarowe, piewacze, inscenizacje obrzdw i bani lskiej. Ambicj modziey stao si zdobywanie rzetelnej wiedzy o lsku i pragnienie jej popularyzowania. Entuzjazm nauczycieli regionalistw przynosi wymierne efekty. Niestety, s to dziaania wprawdzie szlachetne, ale prowadzone spontanicznie i intuicyjnie - w niektrych szkoach i dla niektrych uczniw. Rodzina lska, pierwsza i najdoskonalsza szkoa mioci maej i wielkiej ojczyzny, ulega powszechnej tendencji unifikacji i nie potrafi ju przekaza ani etosu lskiego, ani mowy. Uznanie lszczyzny za jzyk regionalny pozwolioby z jednej strony zobowiza Pastwo do podjcia stara nad zachowaniem ywego jeszcze dialektu lskiego ? skarbnicy archaicznych form leksykalnych, frazeologicznych i skadniowych staropolszczyzny i ubogacania go zarwno w codziennej praktyce i w rozwijaniu literatury regionalnej, a z drugiej strony uatwioby szeroki dostp mieszkacw lska posugujcych si gwar do nauki i kultury.


Dla wsparcia i ugruntowania dotychczasowych dziaa regionalistw potrzeba wprowadzenia mechanizmw prawnych, ktre zmotywowayby wszystkich powoanych do krzewienia mioci do ziemi, w ktrej si wzrasta i pragnienia pracy dla niej.


Jednym z rozwiza jest wprowadzenie nowelizacji ustawy o mniejszociach narodowych i etnicznych oraz o jzyku regionalnym.

Wprowadzenie nowelizacji tej ustawy pozwoli na systemowe rozwijanie edukacji regionalnej, wiedzy o regionie, jego historii, literaturze, dziedzictwie kulturowym, gospodarce, a take pozwoli wychowa pokolenie, ktre bdzie przygotowane do wprowadzenia uzdrawiajcych zmian i zechce te zmiany wprowadza. Szanujc wi z regionem opart na sentymencie i tradycji, bdzie zdolne do podejmowania wiadomych i samodzielnych decyzji, nadajcych lskowi nalen mu rang.


Przy poszanowaniu lojalnoci obywatelskiej, jednoci z pastwem jako jednym, wsplnym organizmem politycznym i administracyjnym, Zarzd Gwny Zwizku Grnolskiego wnioskuje o uznanie i poszanowanie regionalnej odrbnoci etnicznej lzakw.


Jednoczenie uwaamy za zasadne wczenie si w akcj zbierania podpisw pod wnioskiem o dopisaniu etnicznej mniejszoci lskiej do zapisw ustawy o mniejszociach narodowych i etnicznych. W kwestii podpisw Zarzd Gwny Zwizku Grnolskiego, szanujc autonomiczno jednostek terenowych, pozostawia swobod dziaania poszczeglnym Koom i Bractwom, a take indywidualnym czonkom Zwizku.


Przypominajc Stanowisko Zwizku Grnolskiego z roku 2011, powtrzmy: Silnie troszczc si o wsplny dom grnolski, szanujemy kad postaw nastawion na samodzielno, niezaleno i autentyczno. Tylko autentyczna postawa wobec ziemi grnolskiej jest w stanie unie jej skomplikowan histori ziemi pogranicza.

 

Najnowsze artykuy
Obrazek z galerii
Najczciej czytane
Statystyka odwiedzin
Dzisiaj2
Wczoraj11
W tygodniu26
W miesicu205
Wszystkie595354
© Związek Górnośląski