Związek Górnośląski

ul. Pawła Stalmacha 17

40-058 Katowice

tel./faks: 32 251 27 25

biuro@zg.org.pl

Biuro Zarządu Głównego
czynne w godz. 9.30 - 13.30

kliknij po więcej informacji

Zapraszamy do polubienia nas:)


Polecamy strony internetowe

naszych Kół i Bractw:

KOŁO BOGUCICE

KOŁO BRZEZINKA

KOŁO BYKOWINA

KOŁO HALEMBA

KOŁO PIEKARY ŚLĄSKIE

KOŁO WEŁNOWIEC-JÓZEFOWIEC

KOŁO TYCHY

BRACTWO GWARKÓW

BRACTWO OŚWIATOWE

BRACTWO PIELGRZYMKOWE


AktualnościO nasKoła i BractwaImprezyI Światowy Zjazd ŚlązakówPublikacjeVideoGalerieLinki
Strona główna
Stanowisko w sprawie uznania odrębności etnicznej Ślązaków PDF Drukuj Email
niedziela, 11 maja 2014 19:37

5 maja br. Zarząd Główny Związku Górnośląskiego podjął uchwałę określającą stanowisko wobec obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym w kontekście odrębności etnicznej Ślązaków. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Zarządu, 2 było przeciw, 1 się wstrzymał, a 2 nie było obecnych na posiedzeniu w czasie głosowania. Poniżej pełna treść stanowiska. 

W sytuacji postępującej unifikacji kultury i niwelowania odrębności regionalnych, lawinowo postępującym zjawiskom


- angielszczenia języka w sferze Internetu i w przestrzeni życia codziennego

- obyczajom rozluźniającym więzy rodzinne i międzypokoleniowe

- deprecjonowania wartości tradycyjnie na Śląsku zakorzenionych

- stawiania spektakularnego sukcesu w miejsce wartości


Zarząd Główny Związku Górnośląskiego widzi potrzebę systemowych zmian mających na celu ocalenie i utrwalenie zachowanych jeszcze w śląskiej wspólnocie elementów śląskiej kultury i tożsamości.


Związek Górnośląski jako pierwszy w Polsce wolnej od komunizmu rozpoczął ruch społeczny przywracający godność śląskiej tożsamości, śląskiej godce oraz etosowi rodziny, pracy i wiary. Deklaracja Związku Górnośląskiego z roku 1989 mówi:


„U podstaw Związku Górnośląskiego leży zamiar obrony wartości kulturowych i cywilizacyjnych Górnego Śląska, powstałych na gruncie chrześcijańskim, jak również dążność do integracji społeczności regionu wokół jego wartości dawnych i nowych oraz do harmonijnego rozwoju zamieszkałej tu ludności, zapewniającego dobro każdej osoby.[...]”


Związek widzi zasadniczy cel w podtrzymaniu świadomości mieszkańców regionu górnośląskiego, iż są gospodarzami swej „małej Ojczyzny”, odpowiedzialnymi za dziedzictwo kultury, w tym także za dialekt i zwyczaje, za bogactwa przyrody krajobrazu tej ziemi; za swoją tożsamość, która mimo wszelkich przeszkód i niszczycielskich tendencji, zwłaszcza w ubiegłym półwieczu, nie może zaniknąć, lecz winna się nadal rozwijać, utrwalać i wzbogacać swymi wartościami skarbnicę kultury narodowej i europejskiej.


W ciągu 25 lat dokonano wiele dla dowartościowania mowy śląskiej i osób posługujących się tą mową, dokonano wiele w zakresie edukacji regionalnej. W szkołach i przedszkolach organizuje się rozliczne konkursy gwarowe, śpiewacze, inscenizacje obrzędów i baśni śląskiej. Ambicją młodzieży stało się zdobywanie rzetelnej wiedzy o Śląsku i pragnienie jej popularyzowania. Entuzjazm nauczycieli regionalistów przynosi wymierne efekty. Niestety, są to działania wprawdzie szlachetne, ale prowadzone spontanicznie i intuicyjnie - w niektórych szkołach i dla niektórych uczniów. Rodzina śląska, pierwsza i najdoskonalsza szkoła miłości małej i wielkiej ojczyzny, uległa powszechnej tendencji unifikacji i nie potrafi już przekazać ani etosu śląskiego, ani mowy. Uznanie śląszczyzny za język regionalny pozwoliłoby z jednej strony zobowiązać Państwo do podjęcia starań nad zachowaniem żywego jeszcze dialektu śląskiego – skarbnicy archaicznych form leksykalnych, frazeologicznych i składniowych staropolszczyzny i ubogacania go zarówno w codziennej praktyce i w rozwijaniu literatury regionalnej, a z drugiej strony ułatwiłoby szeroki dostęp mieszkańców Śląska posługujących się gwarą do nauki i kultury.


Dla wsparcia i ugruntowania dotychczasowych działań regionalistów potrzeba wprowadzenia mechanizmów prawnych, które zmotywowałyby wszystkich powołanych do krzewienia miłości do ziemi, w której się wzrasta i pragnienia pracy dla niej.


Jednym z rozwiązań jest wprowadzenie nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Wprowadzenie nowelizacji tej ustawy pozwoli na systemowe rozwijanie edukacji regionalnej, wiedzy o regionie, jego historii, literaturze, dziedzictwie kulturowym, gospodarce, a także pozwoli wychować pokolenie, które będzie przygotowane do wprowadzenia uzdrawiających zmian i zechce te zmiany wprowadzać. Szanując więź z regionem opartą na sentymencie i tradycji, będzie zdolne do podejmowania świadomych i samodzielnych decyzji, nadających Śląskowi należną mu rangę.


Przy poszanowaniu lojalności obywatelskiej, jedności z państwem jako jednym, wspólnym organizmem politycznym i administracyjnym, Zarząd Główny Związku Górnośląskiego wnioskuje o uznanie i poszanowanie regionalnej odrębności etnicznej Ślązaków.


Jednocześnie uważamy za zasadne włączenie się w akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o dopisaniu etnicznej mniejszości śląskiej do zapisów ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. W kwestii podpisów Zarząd Główny Związku Górnośląskiego, szanując autonomiczność jednostek terenowych, pozostawia swobodę działania poszczególnym Kołom i Bractwom, a także indywidualnym członkom Związku.


Przypominając Stanowisko Związku Górnośląskiego z roku 2011, powtórzmy: Silnie troszcząc się o wspólny dom górnośląski, szanujemy każdą postawę nastawioną na samodzielność, niezależność i autentyczność. Tylko autentyczna postawa wobec ziemi górnośląskiej jest w stanie unieść jej skomplikowaną historię ziemi pogranicza.

 

 

Najnowsze artykuły
Obrazek z galerii
Najczęściej czytane
Statystyka odwiedzin
Dzisiaj16
Wczoraj14
W tygodniu16
W miesiącu575
Wszystkie591351
© Związek Górnośląski