Zwizek Grnolski

ul. Pawa Stalmacha 17

40-058 Katowice

tel./faks: 32 251 27 25

biuro@zg.org.pl

Biuro Zarzdu Gwnego
czynne w godz. 9.30 - 13.30

kliknij po wicej informacji

Zapraszamy do polubienia nas:)


Polecamy strony internetowe

naszych K i Bractw:

KOO BOGUCICE

KOO BRZEZINKA

KOO BYKOWINA

KOO HALEMBA

KOO PIEKARY LSKIE

KOO WENOWIEC-JZEFOWIEC

KOO TYCHY

BRACTWO GWARKW

BRACTWO OWIATOWE

BRACTWO PIELGRZYMKOWE


AktualnociO nasKoa i BractwaImprezyI wiatowy Zjazd lzakwPublikacjeVideoGalerieLinki
Strona gwna
PDF Drukuj Email
niedziela, 25 maja 2014 15:56

Tradycyjnie w ostatni niedziel maja odbya si pielgrzymka wiata mskiego do Matki Sprawiedliwoci i Mioci Spoecznej w Piekarach lskich. Dopisaa frekwencja i pogoda za dla naszego Zwizku byo to wydarzenie zgoa historyczne: po raz pierwszy w 25-letniej historii naszego stowarzyszenia nasi czonkowie napisali i odczytali (w gwarze lskiej) wezwania z Modlitwy Wiernych.

ucja Staniczek i Jacek Pytel do duet, ktry Modlitwy Wiernych na zwizkowe uroczystoci przygotowuje wsplnie od pocztku tego roku (wczeniej, przez kilkanacie lat robi to ten drugi). Za to w roli odczytujcych debiutowali Krzysztof Jamrozy oraz kilkunastoletni Konrad Pczek (obaj z Bractwa Pielgrzymkowego). I trzeba przyzna, e by to debiut udany; zostali rzuceni na bardzo gbok wod (bo czyta mszalnych dla kilkuset parafian nijak nie mona porwna do wystpu przed stu tysiczn publicznoci) a nie dao si zauway jakiegokolwiek stremowania.

Nasze sztandary (zjawiy si trzy: gwny, z Koa Wirek-Bielszowice-Czarny Las oraz Bractwa Pielgrzymkowego (ostatnia ekipa w strojach regionalnych). O godzinie 9:30 wraz kilkudziesicioma innymi (przewaay grnicze) wyruszyy w szyku procesyjnym spod piekarskiej bazyliki. Zebranych pielgrzymw oraz przybyych goci przywita metropolita grnolski, Abp. Wiktor Skworc. Ksidz arcybiskup by w dobrej formie, czsto artowa przez co na samym pocztku wytworzy atmosfer z lekka familiarn. Przywita przybyego z Rzymu prefekta Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej i wielki kanclerza Papieskiego Uniwersytetu Gregoriaskiego, kardynaa Zenona Grocholewskiego ktry wygosi homili do zebranych oraz kardynaa Stanisawa Dziwisza z Krakowa, ktry by gwnym celebransem Mszy witej. Na licie goci byli te biskupi z diecezji bielsko-ywieckiej, gliwickiej i opolskiej oraz Abp. Ignatious Chama, biskup diecezji Kasama w Zambii i administrator diecezji Mpika, gdzie od 30 lat jako misjonarze pracuj ksia archidiecezji katowickiej. Wspominajc niedawn kanonizacj w. Jana Pawa II i Jana XXIII, metropolita katowicki przypomnia, e obaj przemawiali do piekarskich pielgrzymw oraz zapowiedzia niespodziank. T niespodziank byy sowa papiea Jana XXIII wygoszone do pielgrzymw 26 maja 1963 roku. Odtworzony fragment papieskiego przesania zosta zakoczony sowami lektora ?tu rozgonia polska Radia Wolna Europa? co u tegorocznych pielgrzymw wzbudzio ogln wesoo.

Nie zabrako te sw o aktualnej sytuacji spoecznej w kraju i na Grnym lsku.

Abp Skworc przypomnia niedawny protest rodzicw dzieci niepenosprawnych. ?Lekcja, jak dali nam, caemu spoeczestwu, rodzice i opiekunowie niepenosprawnych jest czytelna. To woanie o warunki dla tej przestrzeni, w ktrej najpeniej realizuje si opcja preferencyjna na rzecz ubogich, rzeczywista solidarno midzy ludmi? ? stwierdzi, zaznaczajc, e na prawodawcach spoczywa obowizek ustanawiania takich praw, ktre uwzgldni prawa najbardziej bezbronnych i ubogich, w tym take tych, ktrzy z wielkim powiceniem im su. ?Rzdzcy zostali pouczeni, e danego sowa trzeba dotrzymywa, bo s nieprzekraczalne granice spoecznej cierpliwoci? ? podkreli abp Skworc.

Jako drugi wymiar mioci spoecznej metropolita katowicki wskaza rodzin. ?Rodzina musi by na tyle silna Bogiem ? czyli mioci wzajemn wszystkich, ktrzy j tworz ? e potrafi pozosta ostoj dla czowieka pord wszystkich niszczycielskich prdw i bolesnych dowiadcze? ? mwi abp Skworc. Doda, e trwao zwizku maeskiego, szczeglnie sakramentalnego zwizku maeskiego, jest wartoci, ktrej nie da si zastpi wydumanymi konstrukcjami spoecznymi. Zauway, e wci nie zostaa zrealizowana obietnica wprowadzenia w Polsce Karty Duej Rodziny. ?Nie mona i ku przyszoci z oderwanymi od prawa naturalnego eksperymentami na rodzinie. ?Cywilizacja zamtu? w tej dziedzinie jest przedsionkiem ?cywilizacji mierci?: skrajnego egoizmu i wypaczonego pojcia wolnoci, braku solidarnoci i pogardy dla prawdy? ? powiedzia z naciskiem. ?My w sytuacji powszechnej konsumpcji mwimy: Rodzina jest Mioci Wielka. Mioci Boga i ludzi, zdolnych do wiernoci i ofiary, do jej codziennego budowania w relacjach maeskich i rodzinnych przebaczenia i wzajemnego szacunku?

Duo uwagi metropolita katowicki powici kwestiom historycznym. ?Na Grnym lsku yjemy teraniejszoci i przyszoci, ale umacniamy si przeszoci. I mamy obowizek mwienia historycznej prawdy? ? zaznaczy, wspominajc zamczonego 70 lat temu w obozie koncentracyjnym w Mauthausen, Henryka Sawika. ?Integraln czci naszej historii jest rwnie ?wywzka? tysicy Grnolzakw poczwszy od lutego 1945 roku do niewolniczej pracy w ZSSR? ? zaakcentowa abp Skworc i przypomnia swoj ubiegoroczn wizyt w Donbasie i w Doniecku, w czasie ktrej upamitniono ofiary Tragedii Grnolskiej. Wspomnia rwnie o powstajcej ?Trasie Pamici ? Kalwarii Grnikw?, dla upamitnienia ofiar przemysu grniczego na Grnym lsku. ?Z niepokojem obserwujemy na Grnym lsku to, co si dzieje w grnictwie i z grnictwem? ? mwi dalej. ?Jako wsplnota Kocioa podchodzimy do kwestii grnictwa z punktu widzenia Katolickiej Nauki Spoecznej i przypominamy zasad pomocniczoci?. Zaakcentowa, e problemw tej brany nie da si rozwiza ?z doskoku? oraz e problemw grnictwa nie da si wyizolowa od uwarunkowa spoecznych, std ?rodzi si postulat stabilnoci polityki energetycznej i jasnego opowiedzenia si ? czego jako pastwo chcemy ? oparcia bezpieczestwa energetycznego na wasnych surowcach ? czy na imporcie rde energii i samej energii?. ?Wydaje si, e potrzebny jest okrgy st w sprawach grnictwa, a take powana debata nad kwestiami naszego regionu? ? powiedzia, przywoujc wydany w styczniu br. dokument Rady Spoecznej przy Arcybiskupie Katowickim - ?Gos z Grnego lska?.

?Bogurodzico Dziewico, Bogiem sawiona Maryjo?, pomagaj nam uczyni nasze sowa narzdziami ewangelizacji, narzdziami ?otwierania ebrzcych ust na przyjcie Boga? ? te sowa kardyna Zenon Grocholewski skierowa w homilii podczas do mczyzn przybyych do Piekar. Przypomnia, e na piekarskie wzgrze wielokrotnie przybywa metropolita krakowski kard. Karol Wojtya. ?To wanie on jest wietlanym przykadem czowieka, ktry z wielkim zaangaowaniem uywa mowy do budowania dobra, prawdziwego dobra, w wiecie? - mwi hierarcha. Nawizujc do obchodzonego w archidiecezji katowickiej Roku Rodziny podkreli rol sowa w budowaniu trwaej i zgodnej rodziny. "Ojciec wity Franciszek mwi, e sekret pogbiania mioci i pokoju w maestwie kryje si w trzech kluczowych sowach: prosz, dzikuj, przepraszam?. Kardyna zauway, e na wszystkich paszczyznach relacji naszego ycia, a wic w rodzinie, miejscach pracy, spoeczestwie, polityce, mediach, wiele za dokonuje si poprzez jzyk. Nawizujc do tekstu dzisiejszego czytania mszalnego przypomnia apel papiea Franciszka o zwalczanie grzechw jzyka. ?Papie mwi, e obmowa, oszczerstwa s ?jzykiem diaba?, siej podziay midzy ludmi, z braci czyni nieprzyjaci, niszcz spoecznoci; oraz zauwaa, e diabe prowadzi dzi wojn broni obmowy, kamstwa? - wskazywa go z Watykanu. Kardyna Grocholewski wskazywa, e rdem zarwno dobrych jak i zych sw jest zawsze serce czowieka. ?Dobre sowa s wyrazem mioci, wyrozumienia, yczliwoci, wiary, przebaczenia, umiowania prawdy, dobra; podobnie jak ze sowa zdradzaj egoizm, pych, nienawi, zawi, zazdro, ch wadzy, itp. A wic chcc by nasze sowa budoway dobro, musimy przede wszystkim ksztatowa nasze serca? - zachca hierarcha. Zacytowa te fragment ?Hymnu do Czarnej Madonny? autorstwa Romana Brandstettera ktr poeta nazywa ?Matk polskiej mowy?.

W Modlitwie Wiernych w rolach gwnych wystpili czonkowie Zwizku Grnolskiego, Krzysztof Jamrozy oraz jego siostrzeniec Konrad Pczek z Bractwa Pielgrzymkowego. Poniej tekst wezwa z Modlitwy Wiernych:

1. Dobry Pn Bczku, przidej siy i dobryj rady papiyowi Franciszkowi, naszymu arcybiskupowi Wiktorowi, naszym kardynam gocim ? Zenonowi i Stanisawowi oraz obecnym tu biskupm iksiynm, coby poradzili wiy nos do zbawiynio drgm, kiero e pokozo nm wEwagelii. Przimn wywiynconym tego roku neoprezbiterm Boego ognia dlo arliwego goszynio Dobryj Nowiny wszyndy tam, kaj ostanm posani - Ciebie prosimy?

2. Dobry Pn Bczku, uycz mndroci rzndzncym, coby zowdy mieli przed oczami, ie przed Tobm bydm musieli zda sprawa niy ino z wosnych uczynkw, ale ty ze zwiyrzchnoci do kieryj zostali powoani. Wejrzij miosiernie na nord Ukrainy i dej mu doczka pokoju we wasnym dmu i porzdku, i szczyncio - Ciebie prosimy?

3. Dobry Pn Bczku, wesp z Matuchnm Piekarskm, polecomy Ci wszystkie rodziny na lnsku. Mankm wypro mynstwo, co by niy boli si pedzie ?ja? dlo nowego ycio, a swoje dziecka wychowali we wierze idobrych obyczajach ojcw i starzikw - Ciebie prosimy?

4. Dobry Pn Bczku, polecmy Ci II Synod Archidiecezje Katowickij. Sprow, coby my pokozali zowdy iwszyndy, e my sm Twoje dzieci, co to niy ino wierzm w Ewangelio, ale czujm odpowiedzialno za Koci. Nak nos do czytanio i suchanio Boego Sowa, bo potrza nom wiyncyj wiedzie, coby mocnij wierzi - Ciebie prosimy?

5. Dobry Pn Bczku, bogosow naszo robota. Niych bydzie dlo kodego lnzoka zowdy wiynto, jak towdycki bywao. Niech jij niy braknie odnymu, wto chce robi. Dej rozwaga tym, co ta robota dajm inszym, co by poradzili uszanowa godno robotnika, kiery ?godziyn jest zapaty swojij?. I bro nas, by nos robota nie sponiewieraa - Ciebie prosimy?

6. Dobry Pn Bczku, wejrzyj na nos na tyj piekarskij Kalwaryji: na karlusw, chopw, synkw, ojcw istarzikw, coby my jak zowdy wierzyli, e znojdymy pocieszyni we frasunkach, nadzieja tam, kaj ju jij nima, a dobro rada, kaj jij potrza ? Ciebie prosimy

Dary otarza zoyli na rce gwnego celebransa przedstawicieli zawodw, stowarzysze wieckich i koscielnych oraz zaproszeni Grale Pieniscy. Msz wit zakoczyo odpiewanie pieni ?Boe co Polsk?.

Nasze poczty sztandarowe (ktre zrobiy sobie jeszcze przed bazylik sesj zdjciow) odwiedzi Prezes Zwizku Marek Sobczyk. Z Zarzdu Gwnego na pielgrzymce obecni byli jeszcze Andrzej Mrazek oraz Krzysztof Kowalski (chory sztandaru gwnego).


Zdjcia z pielgrzymki

 

Najnowsze artykuy
Obrazek z galerii
Najczciej czytane
Statystyka odwiedzin
Dzisiaj4
Wczoraj11
W tygodniu28
W miesicu207
Wszystkie595356
© Związek Górnośląski