Zwizek Grnolski

ul. Pawa Stalmacha 17

40-058 Katowice

tel./faks: 32 251 27 25

biuro@zg.org.pl

Biuro Zarzdu Gwnego
czynne w godz. 9.30 - 13.30

kliknij po wicej informacji

Zapraszamy do polubienia nas:)


Polecamy strony internetowe

naszych K i Bractw:

KOO BOGUCICE

KOO BRZEZINKA

KOO BYKOWINA

KOO HALEMBA

KOO PIEKARY LSKIE

KOO WENOWIEC-JZEFOWIEC

KOO TYCHY

BRACTWO GWARKW

BRACTWO OWIATOWE

BRACTWO PIELGRZYMKOWE


AktualnociO nasKoa i BractwaImprezyI wiatowy Zjazd lzakwPublikacjeVideoGalerieLinki
Strona gwna
PDF Drukuj Email
sobota, 28 czerwca 2014 20:38

Powicenie sztandaru obok zaoenia Koa to najwaniejszy w yciu kadej jednostki organizacyjnej Zwizku Grnolskiego moment. Koo Michakowice witowao w sobot, 28 czerwca dwie uroczystoci: X ? lecie istnienie Koa oraz powiecenie sztandaru, siedemnastego w Zwizku.

O godzinie 16:00 rozpocza si w kociele p.w w. Michaa Archanioa w Michakowicach uroczysta Msza wita, ktr sprawowali proboszcz tutejszej parafii ks. Eugeniusz Kurpas oraz kapelan Zwizku Grnolskiego ks. kanonik Pawe Buchta. Wczeniej do wityni w szyku procesyjnym weszy przybye na uroczysto sztandary: gwny Zwizku Grnolskiego, Koa Kochowice, Murcki, Bractwa Pielgrzymkowego, Mysowic Janowa oraz Katowic Poudnia. Kapelan Zwizku w homilii nawiza do obchodzonego w tym dniu wita Niepokalanego Serca Najwitszej Maryji Panny ale rwnie do spraw zwizanych z Grnych lskiem i naszym zwizkiem. Czytania mszalne, schol oraz Modlitw Wiernych w gwarze lskiej zaprezentowali ubrani z stroje regionalne Boena Uhl oraz Marceli Zdechlikiewicz. Po Komunii witej ksidz proboszcz dokona aktu powicenia sztandaru oraz yczy Kou Michakowice by godnie go nosio. Na zakoczenie Mszy witej gos zabraa Prezes Koa michakowickiego Ewa Zdechlikiewicz. Podzikowaa przybyym, kapanom oraz wszystkim, ktrzy przyczynili si do ufundowania i powicenia sztandaru oraz uwietnienia uroczystoci.

Po zakoczeniu Mszy witej czonkowie Koa oraz zaproszeni gocie przemaszerowali do Siemianowickiego Centrum Kultury "Park Tradycji" gdzie V-ce Prezes Zwizku Grzegorz Franki dokona ceremonii przekazania sztandaru. Oczywicie nie mogo zabrakn okolicznociowych ycze: Jako pierwszy zabra gos gospodarz miasta, prezydent Jacek Guzy. Ubrany w grnolski strj regionalny swoje wystpienie wygosi w gwarze lskiej, przekaza rwnie na rce Prezes Koa w Michakowicach laurk z napisanymi przez siebie gwar yczeniami. yczenia zoyli rwnie: Prezes Koa Piekary lskie Helena Leniowska, czonkini Koa Siemianowice Tuwim Janina Kawalec, Koa Wenowiec z Prezes Koa Mariol Par-Helwig, przedstawiciele K: Mysowice Janw Andrzej Szweda oraz Bytkw Jzef Jagiea. Prezes Bractwa Pielgrzymkowego Jacek Pytel (przez kilka poprzednich kadencji z ramienia Zarzdu Gwnego opiekowa si pocztami sztandarowymi) oprcz ycze i upominku przekaza Ewie Zdechlikiewicz napisane przez siebie 10 przykaza dotyczcych sztandaru Zwizku Grnolskiego. Tekst przykaza poniej:

1. Sztandar jest dla czonkw Zwizku Grnolskiego najwaniejszym znakiem zewntrznym i nawizaniem do wielowiekowych tradycji naszych przodkw

2. Sztandar towarzyszy czonkom Zwizku Grnolskiego w najwaniejszych i uroczystych wydarzeniach ycia organizacyjnego. Jest symbolem uzewntrzniajcym szczytne wartoci duchowe i moralne Grnolzakw, dlatego nale mu si szacunek i honory

3. Zgodnie z wielowiekow tradycj, pod sztandarem gromadz si osoby jednego serca, jednego ducha i jednej myli. Sztandar winien stanowi drogowskaz wskazujcy waciwy kierunek, w ktrym winien zmierza kady czonek Zwizku

4. Sztandar stanowi dla czonkw Zwizku swoist relikwi, std jak relikwia winien by traktowany

5. Posiadanie sztandaru to nie uciliwy obowizek, ale honor i zaszczyt. Dlatego bycie czonkiem pocztu sztandarowego winno by szczeglnym powodem do dumy

6. Czonek pocztu sztandarowego winien swoje posannictwo wypenia godnie, by przysparza chway reprezentowanym przez siebie czonkom Zwizku i samemu sztandarowi

7. Kady czonek Zwizku Grnolskiego winien pamita, e wszystkie sztandary zwizkowe maj taki sam symbol na stronie gwnej. Std konieczno szczeglnego zaangaowania w ycie Zwizku z oddaniem wszelkich si i powiceniem swoich spraw osobistych dla dobra oglnego

8. Herb Zwizku Grnolskiego widniejcy na naszych sztandarach, ma swoje korzenie w herbach Piastw lskich. Dlatego trzeba w sposb szczeglny dba o dziedzictwo tych, ktrzy niegdy budowali zrby naszej Maej Ojcowizny. Posiadanie sztandaru z insygniami odwoujcymi si do tej historii winno stanowi powd do dumy z jej bogatej historii

9. Grny lsk dla Grnolzakw jest Ojcem i Matk. Nie mona le mwi o rodzicach, trzeba ich szanowa i dba o pozostawione przez nich dziedzictwo

10. Niech pod tym sztandarem, niechaj pod tym znakiem, lsk zostanie lskiem, a lzak ? lzakiem

Dalszy cig uroczystoci to wystpy artystyczne. Dwukrotnie zaprezentowa si chr Koa Michakowice z repertuarem klasycznym oraz operetkowym i piosenkami sprzed II wojny wiatowej. Po chrze wystpi dziecicy Zesp Pieni i Taca ?Siemianowice?; mali artyci w grnolskich strojach regionalnym dali pikny pokaz tacw z naszego regionu. Ca uroczysto na scenie prowadzi V-ce lzak Roku w roku 2013 Robert Garcarzyk. Urodzony w Mysowicach przez wiele lat mieszka w Siemianowicach lskich, za obecnie jest z wyboru mikoowianinem, gdzie pracuje na kopalni. Pan Robert (ubrany w mundur armii generaa Andersa) zaprezentowa bardzo ciekawy monolog o pokrconych losach Grnolzakw wcielonych przymusowo w czasie II wojny wiatowej do wojska niemieckiego, ktrzy nastpnie do masowo przechodzili do II Korpusu Polskiego. Formowali si w Iranie, nastpnie przez Palestyn dotarli do Woch gdzie uczestniczyli w walkach o Ancon i Monte Cassino. W Iranie przygarnli maego niedwiadka, ktremu dali na imi Wojtek. Wojtek tak bardzo zaprzyjani si z onierzami, e pomaga im przy transporcie, pi z nimi piwo i przeszed cay szlak bojowy. Otrzyma przydzia jako onierz II Korpusu i stopie kaprala. Bolesne byo rozstanie po wojnie ? musia zosta oddany do ogrodu zoologicznego w Edynburgu gdzie szybko sta si ulubiecem publicznoci. Szczeglnie reagowa na polsk mow, wychowa si wszak wrd Polakw, na froncie. W roku ubiegym w Edynburgu zosta odsonity jego pomnik. Pan Robert swj monolog zaprezentowa wraz z maskotk, pluszowym misiem z oniersk czapk na gowie.

Po czci artystycznej by jeszcze czas na degustacj wypiekw oraz zwiedzenie wystawy z fotografiami z wydarze michakowickiego Koa.

Zdjcia (kliknij)

 

Najnowsze artykuy
Obrazek z galerii
Najczciej czytane
Statystyka odwiedzin
Dzisiaj4
Wczoraj11
W tygodniu28
W miesicu207
Wszystkie595356
© Związek Górnośląski