AktualnociO nasKoa i BractwaImprezyI wiatowy Zjazd lzakwPublikacjeVideoGalerieLinki
Strona gwna
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 15 marca 2010 17:32

Autor: P.K. Sczepanek
Co da nam A. KISS?
Pod takim tytuem ukazao si ogoszenie w Dzienniku Zachodnim - Tyskim, e w Zespole Paacykw Parku Browarskiego w Tychach, przy ul. Katowickiej, dnia 15. lipca 2004 odbdzie si kolejne spotkanie Pan-Europa ? Unia ?Silesia? (z siedzib w Raciborzu).

Cig dalszy tekstu mona przeczyta w pliku pdf lub word

 
Arcybiskup z Opola jest natchniony przez Boga ... PDF Drukuj Email
piątek, 29 stycznia 2010 16:20
K. Kutz: Jak to si mwi, po 32 latach w stan spoczynku odszed arcybiskup Alfons Nossol, ordynariusz diecezji opolskiej, ktr obj 4 sierpnia 1977. Jeden z najwaniejszych biskupw ostatniego 20-lecia ...
 
PDF Drukuj Email
piątek, 29 stycznia 2010 16:19
Rozmowa z profesorem Danem Gawreckim z Opawy, obecnie pracownikiem Uniwersytetu Opolskiego ...
 
Apel - Konferencja - lipiec 2009 PDF Drukuj Email
piątek, 17 lipca 2009 08:33

Szanowni Pastwo,
Min ju rok od pamitnej konferencji ?lsko godka - jeszcze gwara, czy jednak ju jzyk??, ktra odbya si 30 czerwca w Sali Sejmu lskiego w Katowicach. Przedstawiciele rodowisk, ktrym bliska jest idea podniesienia mowy lskiej do statusu jzyka regionalnego, solennie wwczas obiecywali parlamentarzystom, samorzdowcom, reprezentantom administracji publicznej i ? przede wszystkim ? sobie samym, e pocz siy i zintensyfikuj dziaania dla realizacji wsplnego celu. I tak te si stao: odrbne wczeniej prace rnych rodowisk pobiegy wsplnym torem.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wielka Sobota w Kociele Ewangelicko-Luteraskim (A.W.) jest dniem ciszy i rozpamitywania tego co stao si w Wielki Pitek. Jeli to nie jest podyktowane nagl potrzeb (Domy Opieki, szpitale, wezwania do chorych i umierajcych) nie sprawuje si Sakramentu Otarza (uroczycie by sprawowany w Wielki Czwartek i w Wielki Pitek).

POWICENIE POKARMW:

Reformacja odrzucia wszelkie tzw. ?tradycje ludowe? zwizane z zabobonami jako niegodne chrzecijan (np. palenie Judasza w Skoczowie, wkadanie w ziemi krzya z opalonego drzewa przy ogniu wielkosobotnim drzewa, i wiele wiele innych obrzdw). Nie tylko Marcin Luter i jego pomocnicy, ale tzw. ?Porzdki Kocielne? (np. Wacawa Adama ksicia cieszyskiego, Porzdek Pszczyski, Statuty Mazurskie i t.p.) ostro zwalczay wszelkie przejawy pogastwa wyraane w rnorakich tzw. ?obrzdach ludowych?.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Jzef Michaek

Grale dziedzicami pasterskich tradycji Woochw

Grale stanowi dzi jedn z najciekawszych polskich grup etnograficznych. Bogactwo ich kultury, ywy folklor, niepowtarzalny klimat wydarze folklorystycznych odbywajcych si w wielu miastach i wsiach polskich Karpat stanowi oryginaln atrakcj turystyczn, budzi zainteresowanie i fascynacj ludem, ktry od wiekw jest gospodarzem gr.

Osadnictwo w Karpatach zasadniczo przebiegao trzema nurtami. Dolinami rzek ku grom, posuwao si osadnictwo inspirowane przez wacicieli okolicznych dbr, ktrzy tym samym powikszali swoje posiadoci. Z nich najczciej rekrutowali si tzw. ?ludzie luni?, uciekinierzy z paskich majtkw, pospolici przestpcy i poszukiwacze skarbw zakadajcy w odlegych, niezagospodarowanych zaktkach swoje osiedla. Trzeci nurt, jak si okazao najwaniejszy, tworzyy migracje wooskich pasterzy przynoszcych na nowe tereny dawno uksztatowan kultur pastersk i organizacj spoeczn charakterystyczn dla ycia w grach. Nurt ten okaza si decydujcym w ksztatowaniu kultury karpackiej, a dzi jest rozpoznawalny w caym bogactwie zwyczajw, tradycji i obrzdw polskich Grali.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Gra w. Anny, 22 wrzenia 2007 roku

 

Andrzej Zoty, Prezes Zwizku Grnolskiego

 

Nasza organizacja, Zwizek Grnolski, jest stowarzyszeniem grnolskim, a nie Grnolzakw. Moe do niej nalee kady, kto akceptuje deklaracj programow i statut. Podmiotem naszego dziaania jest region Grnego lska, tu i teraz oraz jego przyszo..

Mija siedem wiekw bytu administracyjnego grnolskiej ziemi. Zmieniali si jej wadcy, przeksztaceniom ulegay granice wewntrzne i zewntrzne oraz podlegoci pastwowe. Dowiadczenia Grnego lska s inne ni centralnych i wschodnich regionw Polski. S to ziemie Piastw, ktre zostay w znacznej czci lennem czeskim w redniowieczu (od I poowy XIV wieku), podlegay Habsburgom austriackim w okresie nowoytnym (od I poowy XVII wieku), a po przegranej przez Austri wojnie, od poowy XVIII wieku, w przewaajcej czci przeszy pod panowanie pruskie. Tutaj znacznie wczeniej i intensywniej oddziayway ?nowoci? pynce z poudniowo - zachodniej Europy na obszary Rzeczpospolitej i dalej w kierunku pnocno ? wschodnim. Naley zauway, e tradycje tej ziemi s silnie umocowane w mentalnoci mieszczaskiej, jake odmiennej od tradycji sarmackich. Znalazo to odzwierciedlenie w szczeglnej zdolnoci do samoorganizowania si spoecznoci lokalnych w liczne zwizki i stowarzyszenia. Organizacji spoecznych, zawodowych, sportowych, religijnych jest na Grnym lsku znacznie wicej ni w pozostaych regionach Polski. Std te tendencje do samorzdzenia si s tutaj silniejsze.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Maria Szendera

Kapliczka "Maryjka" na Branicy w lasach dawnej puszczy pszczyskiejDwustulecie figury Matki Boskiej

z Dziecitkiem na Branicy

 

 

W lasach okalajcych wie Suszec, a s to Lasy Pszczysko - Kobirskie ? wietna pozostao po pradawnej Puszczy Pszczyskiej, stoi na kamiennym cokole figura Matki Boskiej z Dziecitkiem, zwana przez okolicznych mieszkacw ?Branick Panienk Maryj albo Maryjk?. W roku 2007 minie ju dwiecie lat, jak patrzy na swj lud z wysokoci piaskowcowego postumentu. W Suszcu jak i w Zgoniu, Kobirze, Radostowicach czy Kobielicach wszyscy wiedz, skd i od kiedy Ona si tam w rodku lasu znalaza.

Historia jej powstania przez dwa stulecia bya przekazywana w formie ustnego podania ? lokalnej opowieci, ktr dziadkowie przekazywali wnukom. A jej prawdziwo zdaje si potwierdza sama Branicka Panienka Maryjka.
Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Pliki do pobrania:
  • wyklad_sekula.pdf (rozmiar: 186.29 kb)
    SPRAWIEDLIWE PASTWO, ZJAWISKA KORUPCJI W POLSCE W LATACH TRANSFORMACJI, wykad Mirosawa Sekuy
 


Najnowsze artykuy
Obrazek z galerii
Najczciej czytane
Statystyka odwiedzin
Dzisiaj18
Wczoraj18
W tygodniu55
W miesicu388
Wszystkie596040
© Związek Górnośląski